לגזור ולשמור : אלו השלבים לפינוי דייר כחוק


1.     קבלת פסק דין מטעם בית משפט המאשר פינוי  (מוזמנים לקרוא עוד על אופן קבלת הצו כאן)

 

2.     פתיחת תיק בלשכת ההוצאה לפועל לקבלת צו לקיום הליך הפינוי וקבלת צו פינוי

 

3.     פניה לחברת ביצורית ותחילת הליך הפינוי:

1.    שיחה טלפונית עם בעל הנכס ללמידת פרטי המקרה ומאפייניו

2.    ביקור מקדים בנכס וסביבתו למסירת הודעת הפינוי ולמידת הסיכונים הצפויים בעת ביצוע הפינוי וכן האמצעים הנדרשים לביצועו

3.     שיח עם הדיירים הסרבנים / הפולשים בניסיון לקדם פינוי בהסכמה

4.    הגשת מסמך המפרט את תוכנית הפעולה והעלויות לביצוע הפינוי לאישור בעל הנכס

5.    תיאום והזמנת גורמים נדרשים לקיום הפינוי על פי פרטי המקרה

6.     הגעה ליום הפינוי עם כל הגורמים הנדרשים

7.    ביצוע הפינוי ותיעודו

8.    העברת חזקה בנכס לידי בעלי הנכס


בניית אתרים 2all