פנויין של משפחות בעלות ילדים קטנים השוהות בנכס בניגוד לחוקפינוי של פולש או שוכר מבית, קרקע או דירה הינו הליך פרוצדוראלי, רגיש, מורכב, מסוכן ועדין. כאשר מדובר בפינוי דירה בה מתגוררים גם ילדים נדרשת רגישות ותכנון מיטבי על מנת למנוע פגיעה רגשית אפשרית.
 

מתוך הבנה כי פלישה לנכס או החזקת נכס בניגוד להסכמת בעליו, מהווה פגיעה חמורה בבעל הנכס ובזכויותיו מאפשרת המדינה לפנות גם פולשים בעלי מצבי סעד מורכבים וכן פינויי משפחות בעלות ילדים, כל זאת תחת מעטפת מקצועית רגישה ומבוקרת של אנשי מקצוע המבקשים לדאוג לשלומם הפיזי והנפשי של המשפחה והילדים.

עם קבלת צו הפינוי מטעם הוצאה לפועל והפניה לביצורית תגיע החברה לעריכת סיור מקצועי מקדים במקום לשם לימוד המקרה, מצבם של המפונים והאמצעים הנדרשים לקיומו של הצו.

תחילה תבקש ביצורית לקדם בשיתוף המפונים העתידים הליך של 'פינוי בהסכמה' על מנת למנוע עוגמת נפש ופגיעה כלכלית למפונים, אשר עלות הפינוי לבסוף תוטל עליהם.

במידה והליך זה לא הסתייע, ביום הפינוי תגיע ביצורית מלווה באמצעים הנדרשים על מנת להוציא את הליך הפינוי לפועל ברגישות ובנחישות לדוגמה: צוותי רווחה, צוותי רפואה, צוותי משטרה, מנעולנים, מובילים, ווטרינרים או כלבנים במקרה ויש גם בעלי חיים כל זאת על פי הצורך.


חברת ביצורית באמצעות עובדיה, בעלי תפקיד מורשים, מבצעת פינויים אלו בהתאם לחוק ולנהלי מדינת ישראל תוך הקדשת תשומת לב רבה והקפדה יתרה על ביצוע ההליך ברגישות מרבית ובשמירה על כבודם של המפונים. 

בניית אתרים 2all