פינוי קשישים, חולים ונכים השוהים באופן בלתי חוקי בנכספינוי דייר, שוכר או פולש הינו הליך קשה ומורכב הן עבור בעלי הנכס והן עבור הדיירים. פינוי של קשישים או חולים אשר שוהים בנכס בניגוד לחוק, חוזה או הסכם הינו הליך מורכב וקשה עוד יותר המחייב היערכות מתאימה.

חרף קושי זה, למדינת ישראל ברור כי מתקיימת פגיעה יום יומית קשה, בבעל נכס המתמודד עם שוכרים סרבנים או פולשים ועל כן המדינה מאפשרת את פינויים החוקי באמצעות צו פינוי מלשכות ההוצאה לפועל.

מרגע קבלת הצו פועלת חברת ביצורית ברגישות הראויה על מנת לפנות מן הנכס גם את אלו שמצבם מורכב ביותר כדוגמת קשישים וחולים, תוך שילוב גורמים מקצועיים מתאימים, אשר יסייעו במציאת פתרונות ראויים ומכבדים לדיירים המפונים.

את הליך הפינוי, מלווים כל העת, גורמים מקצועיים וספקים שונים שמופעלים באמצעות חברת ביצורית לדוגמה: כוחות משטרה, רווחה, רפואה וסיעוד המובילים את הדיירים המפונים לעבר פתרונות מוסכמים.

פעמים רבות מסייע הפינוי למפונה לקבל את זכויותיו הסוציאליות המלאות כפי שהוא זכאי להן כחוק מטעם המדינה.

 בניית אתרים 2all