פינוי פולשים מאדמות מדינה, מנהל או קרקע פרטיתבישראל תופעת הפלישה לאדמות מדינה, אדמות מנהל מקרקעי ישראל או קרקע חקלאית פרטית, למטרות גידולים חקלאים או גידול חיות משק הנה תופעה מוכרת ורווחת.

 

 

על פי רוב  מדובר בפלישה, הדרגתית ואיטית לאדמות הסובבות את האדמה, השדה או המשק אותו רכשו הפולשים כחוק.

 

 

בישראל קיים הליך משפטי מוסדר עבור פינוי אדמות חקלאיות או משק הפועלים שלא כחוק בין אם יש או בין אם אין עליהם גידולים או תוצרת חקלאית.  

 

 

גם הליך פינוי זה כולל שני שלבים. הראשון, שלב משפטי - קבלת פסק דין לפינוי כחוק מטעם בית המשפט, עתה ניתן לגשת להוצאה לפועל לקבלת צו פינוי.  השלב השני הכולל את יישומו של הצו - ביצוע הליך פינוי חוקי בין אם באמצעות בעלי תפקיד מורשים מטעם חברת ביצורית או באמצעות הוצאה לפועל.

 

 

לאחר קבלת אישור הזמנת העבודה, תערוך ביצורית סיור מקצועי מקדים בשטח. בסיור הצוות המקצועי ינתח ויבדוק את הסיכונים הצפויים בעת ביצוע הפינוי וכן את מאפייני המקום והאמצעים הנדרשים לפינויו.

 

 

פינויה של אדמה חקלאית ופינויה של תוצרת חקלאית הנה הליך מורכב הדורש תיאום מיוחד מול גורמים מקצועיים שונים לדוגמה: משרד החקלאות, משרד הבריאות, כלי צמא מיוחדים הכוללים טרקטורים, קומביין, משאיות פינוי, תיאום עם אתר לפינוי פסולת והשמדת התוצרת החקלאית  על שלביה השונים כחוק, כל זאת בהתאם לנסיבות המקרה.

 

 

פינויים של בעלי חיים דורש גם נוכחות של צוותי רפואה ווטרינריה כמו גם מציאת פתרונות הומנים וחוקיים לחיות המפונות על ידי הגורמים המתואמים כפי שנקבע בחוק.

 

 

חברת ביצורית הנה בעלת מומחיות רבה גם בסוג פינוי זה,  בכל מגזרי ישראל ובכל רחבי המדינה.


 

בניית אתרים 2all