בינוי פינוי: פינוי והריסה של מבנים פולשים


בישראל מוכרת ביותר התופעה של פלישה לאדמות מדינה, מנהל או קרקע פרטית למטרות בנייה למגורים או תיירות.

ישנם סוגי פלישות שונים נפוצים המתרחשים בישראל:

-       סיפוח קרקעות שונות הצמודות לאדמה אשר נרכשה כחוק.

-       הגדלת זכויות בניה או הקמת מבנה על קרקע המיועדת לגידול חקלאי. קרי, שימוש לא חוקי בקרקע

-       הגדלת זכויות בניה שלא כחוק בקרקע חוקית

-       פלישה ברורה לאדמות מדינה, מנהל או אדמה פרטית והקמת מבנים זמניים או מבני  קבע עליה

לפינויו של מבנה העומד שלא כחוק נדרשים שני שלבים, הראשון קבלת פסק דין משפטי לפינוי עם קבלת פסק הדין יש לפתוח תיק בהוצאה לפועל לקבלת צו הפינוי. השני, ביצוע הפינוי בפועל – כפי שמתבצע על ידי בעלי תפקיד מורשים מטעם חברת ביצורית.

עם קבלת הפניה לקיומו של הצו מגיעה חברת ביצורית למקום על מנת ללמוד את תנאי האזור, מצבם של הפולשים ובדיקת האמצעים הנדרשים לביצוע הפינוי בפועל.


ביום הפינוי תגיע ביצורית למקום עם כל הגורמים הנדרשים על פי חוק והמקרה לדוגמה: כוחות שיטור, רפואה, כלי הריסה ופינוי, חשמלאים, משאיות לפינוי פסולת, מובילים, ווטרינר או כלבנים ועוד.

חברת ביצורית מתמחה בפינוי מבנים, בניינים, מחסנים ומשקים מאדמות מדינה, מנהל וקרקעות פרטיות כחוק, במהירות וברגישות מרבית. 


בניית אתרים 2all