הכירו את ההליך החוקי להוצאת פולש או דייר מנכספינוי שוכר סרבן, פולש או מפר הסכם מנכס על פי חוק הינו הליך פרוצדורלי סדור
. חברת ביצורית, מתמחה בביצוע פינוי נכסים מכל סוג על פי חוקי מדינת ישראל בכל רחבי הארץ.

לנוחיותכם ריכזנו את שלבי התהליך הנדרשים לפינוי הסרבן, השוכר או הפולש לנכס כחוק, (לשם נוחות נקרא לו מעתה הדייר)

 

1.   שליחת מכתב התראה  

2   הגשת תביעה לבית משפט השלום - "תביעה לפינוי מושכר"

3.   מינוי שליח למסירה כדין של כתב התביעה לדייר

4. דיון משפטי - במידה והגיש הדייר כתב הגנה, ייקבע דיון בתוך 30 ימים. במידה והדייר לא הגיש כתב הגנה, ניתן לבקש פסק דין בחלוף 30 יום מקבלת התביעה

5.  קבלת פסק דין - במסגרתו יקבע בתוך כמה זמן יידרש הדייר לפנות את הנכס.

6.  פתיחת תיק בלשכת ההוצאה לפועל- במידה והדייר  אינו מפנה את הנכס בהתאם להחלטת בית המשפט יש לפתוח נגדו תיק בלשכת ההוצאה לפועל לביצוע פסק הדין לפינוי מושכר. עם פתיחת התיק יש לשלם אגרה, במידה ונפסק בפסק הדין גם רכיב כספי, יש להוסיף 1% משווי הרכיב הכספי שנפסק

בשלב זה באפשרותכם לפנות לחברת ביצורית  

7.  ביצורית תמסור הודעת פינוי/אזהרה לשוכר - הדורשת ממנו לפנות את הנכס בתוך 21 ימים

8.  ביצורית תגיש לאישורכם תוכנית פעולה מסודרת הכוללת את העלויות הנדרשות לביצוע הפינוי

9. פניה לרשם ההוצאה לפועל לקבלת החלטה באשר למועד הפינוי

 

אם טרם פניתם לחברת ביצורית, באפשרותכם לפנות גם בשלב זה לצורך ביצוע הצו

 

10. ביצורית תבצע את הפינוי במלואו, על ידי בעל תפקיד מורשה מטעמה בהתאם להוראות החוק, בנחישות ורגישות.  תוך תיאום עם כל הגורמים המקצועיים הנדרשים

בניית אתרים 2all